SPROSTREDKOVANIE

  • životného poistenia
  • majetkového poistenia občanov
  • majetkového poistenia právnických osôb
  • poistenia motorových vozidiel pre občanov, podnikajúce fyzické
    i právnické osoby vrátane povinného zmluvného poistenia
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • doplnkové pripoistenie pri totálnej škode motorového vozidla EuroGAP

ASISTENCIA

  • pri likvidácii poistenej udalosti

Spôsob vykonávania činnosti

pre viac poisťovacích spoločnosti na základe rozhodnutia NBS podľa § 18 zákona č.340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v registri sprostredkovateľov pod registračním číslom 34958.

Udelenie povolenia ÚFT 14.10.2002
Udelenie povolenia NBS 15.11.2006
 
Prax v poisťovníctve Od roku 1993
 

Poisťovacie spoločnosti – zmluvní partneri: