Kontakty

Spoločnosť
Ing. Mikuláš ČERNECKÝ JaMi
Sídlo spoločnosti
Popradská 84/C , 1. poschodie , č.dv.9
040 11 Košice
IČO
34 377 573
IČ DPH
SK1020626343
Telefón
055 / 5500 826
Mobil
0903 921 030 – Ing. Mária Černecká
E-mail
poistenie@cernecky.sk
 
M A P A